Tự hào là thành viên trong đại gia đình CK82

Trở về
Thông tin điều hành
Công khai tài chính
  Năm Thu Chi Tồn Diễn giải
  2016-17 600.000 482.190.460 Lẵng hoa CK82 chúc mừng 60 năm thành lập Trường Phú Thọ - Bách Khoa
  2016-17 10.253.000 482.790.460 Tài trợ mùa hè xanh ĐHBK - 2017
  2016-17 1.000.000 493.043.460 Lẵng hoa và phúng điếu Ba bạn Nguyễn Hải Châu CK3
  2016-17 1.000.000 494.043.460 Lẵng hoa và phúng điếu Mẹ bạn Lưu Văn Kiệt CK4
  2016-17 1.000.000 495.043.460 Lẵng hoa và phúng điếu Ba anh Nguyễn Thanh Sơn CK3
  2016-17 1.000.000 496.043.460 Lẵng hoa và phúng điếu Mẹ Thầy Cung Hồng Tuyên - Thiết Kế Máy
  2016-17 1.000.000 497.043.460 Lẵng hoa và phúng điếu Mẹ Vợ bạn Nguyễn Việt Hùng CK5
  2016-17 500.000 498.043.000 Lẵng hoa viếng Mẹ Vợ bạn Nguyễn Đình Kim CK4
  2016-17 500.000 498.543.460 Lẵng hoa viếng Mẹ bạn Hoàng Cao Trí CK2
  2016-17 24.000.000 499.043.460 Tổ chức lễ hội năm 2016-17
  2016-17 20.000.000 523.043.460 Vũ Đức Dũng - USA góp quỹ
  2016-17 7.800.000 503.043.460 Anh em góp quỹ liên hoan
  2016-17 1.000.000 495.243.460 Trương Ngọc Lễ góp quỹ
  2016-17 1.000.000 494.243.460 Vương Tuấn Hùng góp quỹ
  2016-17 1.000.000 493.243.460 Mai Nam Tiến góp quỹ
  2016-17 1.000.000 492.243.460 Phan Anh Hùng góp quỹ
  2016-17 3.000.000 491.243.460 Nguyễn Hoài Phương góp quỹ
  2016-17 10.000.000 488.243.460 Phạm Văn Tài góp quỹ
  2016-17 1.000.000 478.243.460 Thầy Nguyễn Hữu Lộc góp quỹ
  2016-17 1.000.000 477.243.460 Trần Mạnh Hùng góp quỹ
Trang » « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Cuối
 
Trường ĐHBK TP.HCM
 
© 2002 Cựu SV CK82 ĐHBK TP.HCM giữ bản quyền. AnnetCo thiết kế.
Số người truy cập: 2215439