Tự hào là thành viên trong đại gia đình CK82

Trở về
Thông tin cựu sinh viên
Nguyễn Đình  Đăng
2718 Riverrun Drive San Jose CA 95127 - USA
Di động: 408-393-2014
Điện thoại: 408-259-3557
Lớp: CK4
Công ty: LSI Logic Corp. 1873 Barber Ln Milpitas CA 95035
Điện thoại: 408-954-3771
Lãnh vực hoạt động: Chế tạo Chip điện tử
Email: kenguyen@lsil.com; kenguyen_ttt@yahoo.com
   
Thông tin gia đình

 

 
Trường ĐHBK TP.HCM
 
© 2002 Cựu SV CK82 ĐHBK TP.HCM giữ bản quyền. AnnetCo thiết kế.
Số người truy cập: 2271863