Tự hào là thành viên trong đại gia đình CK82

Trở về
Thông tin cựu sinh viên
Phạm Quốc  Văn
Di động: 0903.390702
Lớp: CK2
Công ty: Công ty TNHH Tam Ka
Điện thoại: 7.223687
Lãnh vực hoạt động: Cơ khí chế tạo máy
 
Trường ĐHBK TP.HCM
 
© 2002 Cựu SV CK82 ĐHBK TP.HCM giữ bản quyền. AnnetCo thiết kế.
Số người truy cập: 2271843